Výměny plynových kotlů

Investice, která se Vám vrátí! Vyměňte svůj starý kotel za nový!

Postup výměny Vašeho starého kotle za nový

Kompletní výměna plynového kotle trvá jeden den.

radmil vymena kotle

8:00 Příjezd montážních pracovníků

8:30 Demontáž starého kotle

9:00 Příjezd plošiny - montáž odkouření

10:00 Odjezd prošiny, montáž kotle

10:30 Připojení armatur, montáž odvodu kondenzátu

14:00 Připojení a kontrola elektroinstalace

14:30 Napuštění kotle, odvzdušnění a doplnění ochranné náplně do okruhu ÚT

15:00 Uvedení kotle do provozu

16:30 Odjezd montážních pracovníků