Ceník

Tento ceník obsahuje úkony a činnosti, které se nedají ocenit normovanou cenou. Veškeré další naše práce a činnosti jsme Vám připraveni ocenit v individuální kalkulaci. V případě práce v hodinové sazbě bude započítána každá započatá půlhodina.

Ceny uvedeny bez DPH.                                        Platnost ceníku: od 1.2.2023

1 Práce montážního pracovníka 350  Kč / hod
2 Práce servisního technika 500  Kč / hod
3 Práce servisního technika jinde nezařazené (např. opravy vodo, topo a kanalizačních instalací, čištění podokenních topidel, mechanické i chemické čištění zásobníků TUV, aj.) 500  Kč / hod
4 Příprava montážního automobilu k výkonu a čas strávený na cestě - montážní pracovník 350  Kč / hod
5 Příprava servisního automobilu k výkonu a čas strávený na cestě - servisní technik 500  Kč / hod
6 Diagnostika stavu plynového spotřebiče, zjištění závady 250  Kč / kus
7 Uvedení plynového spotřebiče do 10 kW výkonu do provozu 495  Kč / kus
8 Uvedení kondenzačního kotle do 35 kW výkonu do provozu 1 500  Kč / kus
9 Uvedení kondenzačního kotle do 35 kW výkonu do provozu s ekvitrmně řízeným provozem 2 500  Kč / kus
10 Uvedení úpravny vody do provozu, zaškolení obsluhy 1 800  Kč / kus
11 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 10 kW výkonu 495  Kč / kus
12 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 35 kW výkonu 1 250  Kč  /kus
13 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 35 kW výkonu vč. chemického čištění výměníku 2 500  Kč / kus
14 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče nad 35 kW výkonu 500  Kč / hod
15 Provozní revize domovní plynoinstalace do 20 m bez spotřebičů 2100  Kč / sada
16 Provozní revize domovní plynoinstalace do 20 m včetně spotřebičů do 50 kW 2 600  Kč / sada
17 Provozní revize průmyslového plynovodu 650  Kč / hod
18 Provozní revize domovní plynoinstalace do 20 m bez spotřebičů včetně opakované tlakové zkoušky 2 900  Kč / sada
19 Tlaková zkouška domovního plynovodu vzduchem do 20 m 1250 Kč / sada
20 Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů plynovodu detektorem plynu 25 Kč / kus
21 Kontrola těsnosti zemních plynovodů detektorem PORTAFID do 50 m 3 540 Kč / sada
22 Použití detektoru na měření spalin 680  Kč / kus
23 Práce technologií jádrového vrtání 1 720  Kč / kus
24 Použití kamery - kontrola průchodnosti 650  Kč / kus
25 Dokumentace skutečného provedení stavby 1-2 %  z ceny  díla
26 Příplatek za práci a služby - mimo pracovní dobu
a v sobotu
100  % 
27 Příplatek za práci a služby - neděle, státní svátek 100  % 
28 Doprava - užitkové a dodávkové automobily 15  Kč / km
29 Doprava - užitkové a dodávkové automobily s přívěsem 20  Kč / km
30 Doprava - servisní činnost:          I. zóna               do 5 km 110  Kč / výjezd
31 Doprava - servisní činnost:         II. zóna             5 - 10 km 150  Kč / výjezd
32 Doprava - servisní činnost:        III. zóna           10 - 15 km 170  Kč / výjezd
33 Doprava - servisní činnost:        IV. zóna           15 - 20 km 230  Kč / výjezd
34 Doprava - servisní činnost:         V. zóna           nad 20 km 11  Kč / km