Kanalizace

Rozvody kanalizace dešťové, splaškové, smíšené a technologické

Systémy kanalizace gravitační, tlaková a podtlaková

Trubní rozvody z materiálu PVC, PPR, kamenina, litina

Rozvody vnitřní odpadní kanalizace ve stavbách

Rozvody veřejných kanalizačních sítí a kanalizačních přípojek

Přečerpávací šachty a revizní šachty, domovní čističky

Napojení na šachty a hlavní řády pomocí technologie jádrového vrtání

Geodetické zaměření skutečné trasy vedení kanalizace

Tlakové zkoušky kanalizace

Projektová dokumentace rozvodů kanalizace