Přinášíme pohodu do Vašeho domu

Přípojky kanalizace

> Montáže kanalizačních přípojek pro soukromý sektor

Přípojky kanalizace 145 Přípojky kanalizace 146

> Dodávky revizních celosvařovaných kanalizačních šachet s atestem těsnosti

Přípojky kanalizace 147 Přípojky kanalizace 148

> Napojení kanalizačních přípojek na hlavní řády pomocí technologie jádrového vrtání

Přípojky kanalizace 149 Přípojky kanalizace 150

> Zajištění kontroly před záhozem kanalizační přípojky ze strany techniků VaK

Přípojky kanalizace 151

> Podklady potřebné pro zřízení kanalizační přípojky:

  • Projektová dokumentace kanalizační  přípojky 
  • Vyjádření VaK  k projektové dokumentaci kanalizační  přípojky
  • Platné stavební povolení s nabytím právní moci na kanalizační  přípojku, popř. územní souhlas, popř. územní rozhodnutí od příslušného stavebního úřadu
  • Výpis z listu vlastnického tzv. LV nebo jiný doklad o tom že žadatel je majitelem připojované nemovitosti, popř. souhlas vlastníka nemovitosti

GAS certifikovaná organizace

Radmil CZ s.r.o.

Toužimská 588/70
197 00 Praha 9 - Kbely


IČ: 29205506

DIČ: CZ29205506

Datová schránka: d9zmtu5

Provozovna

K Rašelině 1614
696 42 Vracov


Tel.: 518 384 178

Mob.: 604 253 457

radmil@radmil.cz

Radmil CZ - mapa

© Radmil CZ s.r.o.

IZIC.CZ tvorba www