Vodovody

Výstavba veřejných vodovodů a veřejných vodovodních přípojek

Svařovací zařízení na svařování LPE elektrotvarovkou GEORG FISCHER MSA350, MSA2000 do maximálního průměru 600 mm

Svařovací zařízení na svařování LPE horkým tělesem na tupo GEORG FISCHER TM315 do maximálního průměru 315 mm

Svařovací, polohovací, upínací a řezací zařízení pro svařování LPE potrubí

Elektrická tlakovací pumpa EPUSH do max. tlaku 50 bar

Vlastní technolog svařování plastů (PWT), vizuelní kotrolor svárů na LPE

Certifikát technolog svařování termoplastů PWT
Certifikát technolog svařování termoplastů PWT
Certifikát vizuální kontrola termoplastů VT
Certifikát vizuální kontrola termoplastů VT

Geodetické zaměření skutečné trasy vedení vodovodu včetně věcných břemen

Kompletní služby na klíč výstavby vodovodu včetně zemních prací, předávací dokumentace, projektová dokumentace

Dezinfekce a bakteriologické rozbory nově budovaných vodovodních řádů