Ceník

Tento ceník obsahuje úkony a činnosti, které se nedají ocenit normovanou cenou. Veškeré další naše práce a činnosti jsme Vám připraveni ocenit v individuální kalkulaci. V případě práce v hodinové sazbě bude započítána každá započatá půlhodina.

Ceny uvedeny bez DPH.                                        Platnost ceníku: od 15.3.2024

1 Práce montážního pracovníka 425  Kč / hod
2 Práce servisního technika 605  Kč / hod
3 Práce servisního technika jinde nezařazené (např. opravy vodo, topo a kanalizačních instalací, čištění podokenních topidel, mechanické i chemické čištění zásobníků TUV, aj.)

605

 Kč / hod
4 Příprava montážního automobilu k výkonu a čas strávený na cestě - montážní pracovník 425  Kč / hod
5 Příprava servisního automobilu k výkonu a čas strávený na cestě - servisní technik 605  Kč / hod
6 Diagnostika stavu plynového spotřebiče, zjištění závady 310  Kč / kus
7 Uvedení plynového spotřebiče do 10 kW výkonu do provozu 605  Kč / kus
8 Uvedení kondenzačního kotle do 35 kW výkonu do provozu 1 800  Kč / kus
9 Uvedení kondenzačního kotle do 35 kW výkonu do provozu s ekvitrmně řízeným provozem 2 970  Kč / kus
10 Uvedení tepelného čerpadla do 8 kW výkonu do provozu 5 990  Kč / kus
11 Uvedení úpravny vody do provozu, zaškolení obsluhy 2120  Kč / kus
12 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 10 kW výkonu 605  Kč / kus
13 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 35 kW výkonu 1 540  Kč  /kus
14 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 35 kW výkonu vč. chemického čištění výměníku 2 970  Kč / kus
15 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče nad 35 kW výkonu 605  Kč / hod
16 Roční servisní prohlídka tepelného čerpadla do 8 kW výkonu 2 810  Kč / kus
17 Provozní revize domovní plynoinstalace do 20 m bez spotřebičů 2 515  Kč / sada
18 Provozní revize domovní plynoinstalace do 20 m včetně spotřebičů do 50 kW 3130  Kč / sada
19 Provozní revize průmyslového plynovodu 780  Kč / hod
20 Provozní revize domovní plynoinstalace do 20 m bez spotřebičů včetně opakované tlakové zkoušky 3 500  Kč / sada
21 Tlaková zkouška domovního plynovodu vzduchem do 20 m 1 540 Kč / sada
22 Kontrola těsnosti rozebíratelných spojů plynovodu detektorem plynu 34 Kč / kus
23 Kontrola těsnosti zemních plynovodů detektorem PORTAFID do 50 m 4220 Kč / sada
24 Použití detektoru na měření spalin 815  Kč / kus
25 Práce technologií jádrového vrtání 2070  Kč / kus
26 Použití kamery - kontrola průchodnosti 780  Kč / kus
27 Dokumentace skutečného provedení stavby 1-2 %  z ceny  díla
28 Příplatek za práci a služby - mimo pracovní dobu
a v sobotu
100  % 
29 Příplatek za práci a služby - neděle, státní svátek 100  % 
30 Doprava - užitkové a dodávkové automobily 17  Kč / km
31 Doprava - užitkové a dodávkové automobily s přívěsem 23  Kč / km
32 Doprava - servisní činnost:          I. zóna               do 5 km 124  Kč / výjezd
33 Doprava - servisní činnost:         II. zóna             5 - 10 km 170  Kč / výjezd
34 Doprava - servisní činnost:        III. zóna           10 - 15 km 195  Kč / výjezd
35 Doprava - servisní činnost:        IV. zóna           15 - 20 km 260  Kč / výjezd
36 Doprava - servisní činnost:         V. zóna           nad 20 km 13  Kč / km