Ceník

Tento ceník obsahuje úkony a činnosti, které se nedají ocenit normovanou cenou. Veškeré další naše práce a činnosti jsme Vám připraveni ocenit v individuální kalkulaci. V případě práce v hodinové sazbě bude započítána každá započatá půlhodina.

Ceny uvedeny bez DPH.

1 Práce montážního pracovníka 305  Kč / hod
2 Práce servisního technika 420  Kč / hod
3 Práce servisního technika jinde nezařazené (např. opravy vodo, topo a kanalizačních instalací, čištění podokenních topidel, mechanické i chemické čištění zásobníků TUV, aj.) 420  Kč / hod
4 Příprava montážního automobilu k výkonu a čas strávený na cestě - montážní pracovník 305  Kč / hod
5 Příprava servisního automobilu k výkonu a čas strávený na cestě - servisní technik 420  Kč / hod
6 Diagnostika stavu plynového spotřebiče, zjištění závady 200  Kč / kus
7 Uvedení plynového spotřebiče do 10 kW výkonu do provozu 400  Kč / kus
8 Uvedení termického kotle do 35 kW výkonu do provozu 750  Kč / kus
9 Uvedení kondenzačního kotle do 35 kW výkonu do provozu 1 250  Kč / kus
10 Uvedení kondenzačního kotle do 35 kW výkonu do provozu s ekvitrmně řízeným provozem 2 100  Kč / kus
11 Uvedení úpravny vody do provozu, zaškolení obsluhy 1750  Kč / kus
12 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 10 kW výkonu 420  Kč / kus
13 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 35 kW výkonu 1050  Kč  /kus
14 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče do 35 kW výkonu vč. chemického čištění výměníku 1950  Kč / kus
15 Roční servisní prohlídka plynového spotřebiče nad 35 kW výkonu 420  Kč / hod
16 Revizní zpráva plynového spotřebiče do 50 kW výkonu 1 900  Kč / kus
17 Revizní zpráva domovního plynovodu 1 400  Kč / kus
18 Revizní zpráva průmyslového plynovodu 420  Kč / hod
19 Použití detektoru plynů 250  Kč / kus
20 Použití detektoru na měření spalin 650  Kč / kus
21 Práce technologií jádrového vrtání 1 650  Kč / kus
22 Použití kamery - kontrola průchodnosti 620  Kč / kus
23 Dokumentace skutečného provedení stavby 1-2 %  z ceny  díla
24 Příplatek za práci a služby - mimo pracovní dobu
a v sobotu
100  % 
25 Příplatek za práci a služby - neděle, státní svátek 100  % 
26 Doprava - užitkové a dodávkové automobily 13  Kč / km
27 Doprava - užitkové a dodávkové automobily s přívěsem 19  Kč / km
28 Doprava - servisní činnost:          I. zóna               do 5 km 100  Kč / výjezd
29 Doprava - servisní činnost:         II. zóna             5 - 10 km 130  Kč / výjezd
30 Doprava - servisní činnost:        III. zóna           10 - 15 km 150  Kč / výjezd
31 Doprava - servisní činnost:        IV. zóna           15 - 20 km 200  Kč / výjezd
32 Doprava - servisní činnost:         V. zóna           nad 20 km 9  Kč / km