Tlakový vzduch

Systémy rozvodů tlakového vzduchu do max. tlaku 10 bar včetně

Rozvody tlakového vzduchu pro pohon nářadí či technologické účely

Zhotovení rozvodů tlakového vzduchu z oceli, PPR či korozivzdorných materiálů

Dodávky odlučovačů a vzdušníků – případné atypické vzdušníky jsme schopni vyrobit

Napojení odběrných míst vždy realizujeme tzv. berlovým způsobem – předcházíme tím přivedení zkondenzované vody do odběrného místa

Trubní rozvody tlakového vzduchu z oceli – svařovací metoda 311 a 111

Trubní rozvody tlakového vzduchu z mědi a nerez – lisovaný systém VIEGA PROFIPRESS

Tlakové zkoušky rozvodů tlakového vzduchu provádíme s úředně kalibrovanými manometry

Projektová dokumentace rozvodů tlakového vzduchu