Plynovody

Od roku 2004 je naše firma aliančním partnerem JMP a.s. a RWE

Certifikát členství v Českomoravském sdružení pro zemní plyn
Certifikát členství v Českomoravském sdružení pro zemní plyn

Výstavba veřejných plynovodů a plynovodních přípojek NTL a STL

Svařovací zařízení na svařování LPE elektrotvarovkou GEORG FISCHER MSA350, MSA2000 do maximálního průměru 600 mm

Svařovací zařízení na svařování LPE horkým tělesem na tupo GEORG FISCHER TM315 do maximálního průměru 315 mm

Svařovací, polohovací, upínací a řezací zařízení pro svařování LPE v požadavku certifikace GAS

Revizní zprávy plynovodů – vlastní revizní technik

Osvědčení revize TIČR
Osvědčení revize TIČR
Osvědčení Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení TIČR
Osvědčení Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení TIČR
Osvědčení revize a zkoušky vyhrazených plyn.zařízení
Osvědčení revize a zkoušky vyhrazených plyn.zařízení

Vlastní technolog svařování plastů (PWT), vizuální kotrolor svárů na LPE

Certifikát technolog svařování termoplastů PWT
Certifikát technolog svařování termoplastů PWT
Certifikát vizuální kontrola termoplastů
Certifikát vizuální kontrola termoplastů
Osvědčení kontrolor VT plast
Osvědčení kontrolor VT plast

Geodetické zaměření skutečné trasy vedení plynovodu

Kompletní služby na klíč výstavby plynovodu včetně zemních prací, předávací dokumentace, projektová dokumentace