Přípojky plynu

Od roku 2004 je naše firma aliančním partnerem JMP a.s. a RWE

Kompletní zajištění výstavby plynovodní přípojky od projektové dokumentace po kolaudaci včetně předání na JMP

Výstavba plynovodních přípojek NTL a STL

Svařovací zařízení na svařování LPE elektrotvarovkou GEORG FISCHER MSA350, MSA2000 do maximálního průměru 600 mm

Svařovací, polohovací, upínací a řezací zařízení pro svařování LPE v požadavku certifikace GAS

Revizní zprávy plynových přípojek – vlastní revizní technik

Vlastní technolog svařování plastů (PWT), vizuelní kotrolor svárů na LPE

Certifikát členství v Českomoravském sdružení pro zemní plyn
Certifikát členství v Českomoravském sdružení pro zemní plyn
Certifikát technolog svařování termoplastů PWT
Certifikát technolog svařování termoplastů PWT
Osvědčení kontrolor VT plast
Osvědčení kontrolor VT plast
Osvědčení revize a zkoušky vyhrazených plyn.zařízení
Osvědčení revize a zkoušky vyhrazených plyn.zařízení
Osvědčení revize TIČR
Osvědčení revize TIČR
Osvědčení Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení TIČR
Osvědčení Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení TIČR

Geodetické zaměření skutečné trasy vedení plynové přípojky

Podklady potřebné pro zřízení plynovodní přípojky:

  • Projektová dokumentace plynové přípojky orazítkovaná od JMP
  • Vyjádření JMP (RWE) k projektové dokumentaci plynové přípojky
  • Smlouva o připojení (případně garance distributora) podepsaná od JMP (RWE)
  • Platné stavební povolení s nabytím právní moci na plynovou přípojku, popř. územní souhlas, popř. územní rozhodnutí od příslušného stavebního úřadu

Kompletní zajištění výstavby kanalizační přípojky od projektové dokumentace po kolaudaci včetně předání na VaK