Voda

Rozvody vody pitné, užitkové a technologické

Trubní rozvody vody ze všech známých materiálů

Rozvody požární vody včetně dodávky hydrantových systémů

Zmrazování potrubí elekricky + pomocí Co2

Výroba závitů elektrickými přenosnými závitořezy do G 2“

Výroba závitů stacionárním závitořezem do G 4“ + výroba obvodových drážek do G 4“

Systémy na ohřev teplé vody (ohříváky vody zásobníkové, průtokové, solární)

Montáže systémů na úpravu vody ( odstranění tvrdosti, manganu, železa… )

Tlakové zkoušky rozvodů vody provádíme s úředně kalibrovanými manometry

Dezinfekce vodovodních rozvodů (nově zbudovaných i stávajících)

Projektová dokumentace rozvodů vody a zdravotechniky