Přípojky kanalizace

Montáže kanalizačních přípojek pro soukromý sektor

Dodávky revizních celosvařovaných kanalizačních šachet s atestem těsnosti

Napojení kanalizačních přípojek na hlavní řády pomocí technologie jádrového vrtání

Zajištění kontroly před záhozem kanalizační přípojky ze strany techniků VaK

Podklady potřebné pro zřízení kanalizační přípojky:

  • Projektová dokumentace kanalizační  přípojky 
  • Vyjádření VaK  k projektové dokumentaci kanalizační  přípojky
  • Platné stavební povolení s nabytím právní moci na kanalizační  přípojku, popř. územní souhlas, popř. územní rozhodnutí od příslušného stavebního úřadu
  • Výpis z listu vlastnického tzv. LV nebo jiný doklad o tom že žadatel je majitelem připojované nemovitosti, popř. souhlas vlastníka nemovitosti